จากบัญชี
ถึงบัญชี
จำนวนเงินโอน
ยอดเงินโอนไม่ถูกต้อง
ยืนยัน

ชื่อผูัใช้

ชื่อผูัใช้

รหัสผ่าน

รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

 • บัญชีของฉัน
 • ข้อมูลธนาคาร
 • ถอนเงิน
 • ประวัติ
 • TH
 • ออกจากระบบ
 1. ทั่วไป
  1. การใช้โดเมนย่อย หรือ URLs อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Play555.com เช่น ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั่นมือถือ และเว็ปไซต์ ต้องลงทะเบียนและได้รับอนุญาติจากเรา คุณตกลงที่จะทำตามข้อตกลงใช้งาน และกฏระเบียบนี้จะบังคับใช้กับเกมเดิมพันออนไลน์ของเรา โดยคุณเข้าใจและยินยอมในข้อตกลงการใช้งานทั้งหมด
  2. สมาชิกควรอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดก่อนทำการสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียนที่ Play555
  3. คุณเข้าใจและตกลงในเงื่อนไขการใช้งาน ซึ่งทางเราอาจทำการแก้ไขเนื้อหาเป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า
  4. ข้อกำหนดการใช้งานรวมไปถึงกฏกติกาในแต่ละเกมนั้น คุณมีความรับผิดชอบในการอ่านและทบทวนให้เข้าใจ ซึ่งทางเรามีสิทธิ์ที่จะเพิ่มหรือลบเกมออกจากเว็ปไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า
  5. คุณทราบถึงสิทธิ์การเข้าใช้เว็บไซต์อาจผิดกฎหมาย ในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ฮ่องกง, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, กวาเดอลูปกายอานา, มาร์ตินีก และ เรอูนียง ซึ่งคุณมีความรับผิดชอบในการพิจารณาว่าเป็นไปตามกฏหมายที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาล หรือในประเทศที่คุณอาศัยอยู่
  6. บัญชีของคุณจะถูกระงับทันที หากบัญชีไม่ได้ใช้งานต่อเนื่องภายในระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งทาง Play555 จะเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลจำนวน 200 บาท จากยอดคงเหลือในวันที่ 2 ของเดือน แต่ในกรณีที่มียอดต่ำกว่า 10 บาท บัญชีของสมาชิกจะถูกระงับทันที
 2. บัญชีการเดิมพันสมาชิก
  1. การลงทะเบียนบัญชีสมาชิกใหม่
   1. คุณต้องลงทะเบียนและทำการฝากด้วยเงินจริงก่อนที่จะสามารถทำการเล่นด้วยเงินจริงได้ กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนหรือเปิดบัญชีผู้ใช้งาน
   2. สำหรับการลงทะเบียนบัญชี คุณต้องใช้ชื่อจริงและชื่อเต็มตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของคุณเท่านั้น โปรดดูที่ 2.2 และ 3
   3. การแต่งตั้งตัวเลือกธนาคารที่แตกต่างกัน จะให้สิทธิ์กับ Play555 แต่เพียงผู้เดียว เพื่อดำเนินการรับเงินกองทุนในนามของ Play555 เท่านั้น
   4. ในข้อตกลงนี้คุณสามารถสมัครสมาชิกหรือเปิดบัญชีได้แค่บัญชีเดียว หากทางเราสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณมีมากกว่าหนึ่งบัญชี บัญชีทั้งหมดจะถูกบล็อกหรือปิดทันที ซึ่งทาง Play555 จะมีสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับบัญชีทั้งหมด อ้างถึง 2.3 ในกรณีนี้เงินทุนและการชนะเดิมพันอาจถูกริบคืนจากบัญชีของคุณ
   5. สำหรับการสมัครสมาชิกกับเรา คุณต้องมีอายุมากกว่า 18 ขึ้นไป เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอพิสูจน์อายุจากสมาชิก และระงับบัญชีจนกว่าจะได้รับการยืนยัน
   6. การลงทะเบียนหรือการเข้าเว็บไซต์ Play555 หรือ URLs แอพพลิเคชั่นดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่นมือถือ ไม่สามารถเข้าถึงในบางประเทศและเขตอำนาจศาลจาก ฟิลิปปินส์, สหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย บัญชีของคุณจะถูกระงับทันที หากการทำธุรกรรมของคุณไม่ได้รับอนุญาติที่ถูกต้อง
   7. คุณมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบว่ากฏหมายในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ มีผลทำให้คุณไม่สามารถลงทะเบียนบัญชีได้ และ การเข้าเว็บไซต์ ดาวน์โหลด หรือติดตั้งซอฟต์แวร์ได้หรือไม่
   8. สำหรับการเข้าร่วมเล่นเกมการเดิมพัน คุณยอมรับในความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ
   9. เราขอสงวนสิทธิ์คุณในการมีส่วนร่วมในการแก้ไข การสมรู้ร่วมคิด การฉ้อโกง หรือกิจกรรมที่ผิดกฏหมายอื่นๆ ที่เกียวข้องกับแอฟพลิเคชั่น หุ่นยนต์เทคนิค อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์สำหรับเกม อ้างถึง 2.2
  2. รายละเอียดบัญชีสมาชิก
   1. ไม่ว่าคุณจะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม รายละเอียดการเดิมพันทั้งหมดจะยังคงอยู่ หากชื่อและรหัสผ่านของคุณถูกต้อง หรือ สามารถเข้าสู่ระบบได้ ซึ่งคุณต้องเก็บรหัสผ่านของคุณเป็นความลับ อ้างถึงข้อ 2.3
   2. เข้าสู่บัญชีของคุณ และขอเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณทันที หากคุณรู้สึกว่ารหัสที่คุณใช้ไม่ปลอดภัย
   3. คุณต้องแน่ใจว่าสิทธิ์การเข้าเล่นเกมหรือการวางเดิมพันของคุณ ไม่ได้อยู่ในนามของคนอื่น
   4. คุณแน่ใจว่าไม่ได้อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์, สหรัฐอเมริกา (USA), ไต้หวัน, ฮ่องกง, มาเลเซียและสิงคโปร์
   5. คุณต้องมั่นใจว่าข้อมูลและรายละเอียดที่คุณได้ให้กับเรา ต้องเป็นจริงและถูกต้อง หากมีการเปลียนแปลงใดๆในข้อมูลดังกล่าว คุณต้องแจ้งให้ทาง Play555 ทราบทันที
   6. คุณมีความรับผิดชอบในการรายงานบัญชีภาษีใดๆ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของคุณสำหรับเงินรางวัลที่คุณได้รับจาก Play555
  3. การระงับและปิดบัญชี
   1. ทางเราขอสงวนสิทธิ์คุณในการปิดหรือระงับบัญชี โดยทาง Play555 ไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการริบเงินทุน หรือเงินที่ชนะเดิมพันของคุณในกรณีดังต่อไปนี้ :
    1. สมาชิกที่มีมากกว่าหนึ่งบัญชี บัญชีช้ำ หรือมีเจตนาล่าเงินรางวัลโบนัส
    2. สมาชิกใช้เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดและมีการใช้งานในลักษณะที่ฉ้อโกง หรือมีวัตถุประสงค์ที่ผิด และไม่เหมาะสมต่อ Play555
    3. สมาชิกที่ใช้เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดและวิธีการใช้งานธนาคารในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมหรือมีความจงใจที่จะทำการฉ้อโกง Play555 หรือ URLs อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    4. หากทาง Play555 ได้พิจารณาแล้วว่าคุณมีความผิดจริงตามเหตุผลที่อ้างถึงใน (a) ถึง (c) ข้างต้น สมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดย Play555 และ URLs อื่นๆที่เกียวข้อง คุณจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ ซึ่งจะไม่อันตรายหรือการเรียกร้องใดๆใน Play555
    5. ทางเรามีสิทธิ์ที่จะระงับหรือริบเงินฝากทั้งหมดรวมถึงเงินรางวัลและโบนัสที่ท่านจะต้องชำระ ที่อ้างอิงในข้อ(a )และ(e )
   2. ทางเราจะมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะระงับและปิดการใช้งานบัญชีทางเราเชื่อว่านี่เป็นการสมเหตุสมผลมากที่สุด/เราจะเปลี่ยนจากลงทะเบียนเดียวกันเปลี่ยนเป็นสมาชิกกลุ่มแทน/ลูกค้าที่ีจะเดิมพันโบนัสและท่านที่ชนะจะได้ยกเลิกให้เป็นโมฆะหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าแต่อย่างไดโดยที่ทางเราได้ระบุไว้แล้วในข้อ 2.3
 3. เงินฝาก & การถอนเงินฝาก
  1. เงินฝาก
   1. การฝากเงินของท่านจะขึ้นอยู่กับการโยกย้ายส่วนเงินหรือเงินลงทุนของท่านในแต่ล่ะการวางเงินลงทุนโดยจะได้รับตามข้อยกเว้น ท่านจะต้องทำตามข้อกำหนดการลงทุนในแต่ละครั้งก่อน ท่านจึงจะสามารถถอนเงินได้ ถ้าหากเงินที่ฝากไม่ได้เต็มหรือตามที่ได้กำหนดไว้ก่อนที่จะมีการถอนเงินดังนั้่นถ้าท่านได้รับโบนัสไดๆในระหว่างการขาย ทางเราจะหักโบนัสที่คุณได้จากการชนะและทางเราอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเมื่อถึงข้อการดำเนินการถอนเงิน เงินของท่านอาจจะต้องลดลง ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น3.2
   2. ทางเราจะปฏิเสธการขอถอนเงินของท่านถ้าเงินฝากหรือเงินลงทุนท่านไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดไว้ก่อนที่ท่านต้องการจะทำการถอนเงิน
   3. โปรดทราบว่า วิธีการบางอย่างของธนาคารอาจจะไม่มีการบริการบางอย่างในประเทศของคุณ ท่านสามารถคลิกและแชทกับฝ่ายบริการลูกค้ากับเราเพื่อท่านจะได้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
   4. การฝากเงินเข้าบัญชีของท่านอาจมีการหักค่าใช้จ่ายจากธนาคารหรือผู้ที่ให้บริการชำระเงินบุคลที่สาม เมื่อท่านตกลงจะรับค่าธรรมเนียมหรือทำธุระกรรมเงินฝากทั้งหมดหรือต้องการระบุไว้เป็นอย่างอื่นและต้องการที่จะแจ้งให้ทางเราได้ทราบว่าค่าธรรมเนียมและการทำธุระกรรมต่างๆจะถูกรับโดยทางเราเพื่อทำการฝากเข้าบัญชีของท่าน ท่านสามารถคลิกตรวจสอบค่าธรรมเนียมปัจจุบันได้ที่นี่ หรือคลิกที่นี่เพื่อต้องการแชทกับลูกค้าเพื่ิอต้องการทราบรายละเอียดต่างๆ
   5. ท่านควรที่จะฝากเงินเข้าบัญชีเดิมของทางเว็บไซต์เพื่อที่จะเดิมพันกับทางเว็บไซต์เราจะระงับหรือปิดบัญชีของท่านหากทางเราได้เห็นและพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลเชื่อว่าท่านได้ละเมิดข้อกำหนดกับทางเว็บไซต์เรา และตรวจสอบว่าท่านจะมีการฉ้อโกงหรือทางอื่นๆเว็บของเรา/USR จะมีข้อกำหนดในกรณีดังกล่าวทางเรามีสิทธิ์เรียกร้องหรือทำการหักเงินจากการชนะโปรโมชั่นโบนัสและรวมถึงการคืนเงินค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมจากบัญชีของท่าน
   6. หากมีการเครดิตผิดหรือการทำธุรกรรมสินเชื่อซ้ำ และข้อมูลไม่ถูกต้องทางการเงินของท่านได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคของทางระบบเราโดยไม่มีการใช้วิธีแก้ไขหรืออ้างสิทธิ์หักมูลค่าเพิ่มในบัญชีของท่าน และในกรณีที่ท่านได้ใช้สิทธิพิเศษหรือทำการถอนออกจากบัญชีที่ไม่ได้เป็นของคุณทางเราขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเรียกร้องจากที่ท่านเป็นหนี้กับทางเราเพราะมีผลอ้างอิงเกี่ยวกับข้อ3.4
  2. ถอนเงิน
   1. ทางเราจะอนุมัติการถอนให้หากชื่อตรงกับบัญชีที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น โปรดดูที่ ข้อ2
   2. หากเป็นไปได้การเรียกร้องการขอถอนเงินทั้งหมดจะได้รับการประมวลผลส่งตรงไปยังบัญชีของผู้ใช้ที่ีมีเงินฝากยกเว้นแต่กรณีอย่างอื่นโดยจะต้องแจ้งให้กับทางเราได้ทราบ
   3. ท่านจะต้องเข้าสู่ระบบบัญชีต้องเลือกการถอนบนเว็บไซต์โดยการถอนเงินจะขึ้นอยู่กับบัญชีของท่านว่ามีเงินเพียงพอที่จะต้องทำรายการหรือไม่
   4. เมื่อทำการส่งจำนวนเงินที่จะถอนที่หน้าเว็บก็จะทำการหักจากบัญชีของท่าน (โปรดดูที่ข้อ3.2.3) ถ้าหากท่านต้องการยกเลิกการถอนเงิน การประมวลผลทางธุรกรรมของท่านจะไม่สาสามารถยกเลิกการถอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของท่านหรือโหมดที่ท่านต้องการ
   5. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเรียกร้องเก็บเงินจากท่านสำหรับจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องที่จะเกิดขึ้น หากทางเรามีการเรียกเก็บเงินคืน
   6. ทางเราต้องการให้ท่านระบุข้อมูลให้ถูกต้องแน่ชัดก่อน การดำเนินการตรวจสอบสถานะตามคำเรียกร้องของการขอถอนเงิน
   7. การถอนเงินอาจมีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับการเลือกวิธีที่ท่านต้องการ ซึ่งทางเราจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมหรือใดๆทั้งสิ้นจากการถอนของท่าน ท่านควรศึกษาข้อมูลตรวจสอบบัญชีธนาคารหากมีค่าธรรมเนียมหรือมีการจัดการเกิดขึ้น
   8. ท่านมีหน้าที่ในการรับผิดชอบของการบอกหรือรายงานการชนะเดิมพันหรือการเสียการเดิมพันเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสียภาษีของตัวเองในชั้นศาล
 4. โปรโมชั่นสำหรับสมาชิก
  1. ทางโปรโมชั่นและโบนัสของเรา ถูกจำกัดให้ได้รับสิทธ์เพียงคนเดียว,ครอบครัว,ที่อยู่ของครัวเรือน,ที่อยู่,หมายเลขโทรศัพท์,ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคาร,ที่อยู่ IP เว้นแต่จะระบุอย่างอื่นไว้เป็นเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงท่านจะต้องขอการอนุมัติให้มีมากกว่าหนึ่งบัญชีภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติและดุลยพินิจจากทางเราแต่เพียงผู้เดียว บัญชีของท่านจะอยู่ภายใต้ข้ออนุญาติอนุมัติและการยืนยัน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาติ/อนุมัติหรือระงับ/ปิดบัญชี โดยที่ได้อ้างถึงข้อ2.3
  2. ทางเราขอสงวนสิทธ์ในการถอนเงินและความพร้อมของข้อเสนอต่างๆให้กับสมาชิกและสมาชิกกลุ่มตลอดเวลาและจะอยู่ในการตัดสินใจและพิจารณาของทางเราแต่เพียงผู้เดียว
  3. โดยโปรโมชั่นทางเรามีการ เดิมพันฟรี,โบนัสจะใช้ได้กับเฉพาะสมาชิกที่มีบัญชีที่ถูกต้องและได้ทำการฝากเงินจริง
  4. ถ้าหากท่านต้องการที่จะทำความเข้าใจหรือยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขทั้งหมดที่ทางเราให้ไว้ในแต่ล่ะโปรโมชั่นถ้าหากมีการละเมิดหรือฉ้อโกงโดยเจตนาในการวางการเดิมพันที่วางเอาไว้ หรือการทิ้งข้อมูลต่างๆหรือกลุ่มสมชิกที่เป็นมืออาชีพที่ได้จากการฝากเงิน คืนเงินเดิมพันฟรี หรือข้อเสนอโปรโมชั่นอื่นๆ ทางเราขอสงวนสิทธิ์หรือการเรียกร้องสิทธิ์ข้อยกเลิก ข้อเสนอ จากการชนะและค่าธรรมเนียมของการชำระเงินจากบัญชีหรือจะเป็นบัญชีกลุ่มของท่าน โปรดดูข้อ 2.3
 5. การจ่ายเงิน และ ชำระเงิน
  1. การจ่ายเงิน
   1. การเดิมพันทั้งหมดจะอยู่ในภายใต้ของกฏและกติกาเหมือนเกมกีฬารวมถึงจำนวนเงินเดิมพันขั้นต่ำและสูงสุดที่กำหนดไว้ในแต่ละขั้นตอน
   2. ทางเราขอสงวนสิทธ์ในการปิดหรือระงับการเดิมพันใดๆได้ตลอดเวลาหากเกิดข้อผิดพลาด และเราข้อสงวนสิทธิ์ในการยุติเกมหรือผลิตภัณฑ์ใดๆได้ตลอดเวลา โดยทาง Play555 ไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า
   3. การเดิมพันจะถูกเปลี่ยนจากบัญชีสมาชิกหากมีผลไม่ถูกต้องหรือมีการทำหรือสร้างใหม่จากการชำระบัญชีสมาชิก ข้อผิดพลาดที่ไม่ได้คาดหมายทางเทคนิคหรือของมนุษย์ที่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น จำนวนเงินทั้งหมดจะต้องตกเป็นของทางเรา
    1. ผลลัพธ์ที่มีการจ่ายเงินอย่างไม่ถูกต้อง
    2. ในกรณีที่มีเครดิตไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดในบัญชีของสมาชิก
    3. เงินรางวัลทั้งหมดไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นของสมาชิก
    4. สมาชิกที่ได้รับการชำระเงินที่ผิดพลาดจะสามารถถอนจำนวนเงินได้ในบางส่วนหรือเต็มจำนวนไม่ได้จากทางเรา โดยจะไม่มีข้อต่อรองหรือว่ากล่าวการเยียวยาและรวมถึงการกระทำต่างๆจะมีสิทธิ์ในการทวงหนี้จากท่าน
    5. ข้อกำหนดมาตราการต่างๆในที่นี้จะถูกทำการยกเลิกการเดิมพันอย่างได้โดยต่อเนื่อง ถ้าหากมีการเปลี่ยนตำแหน่งหรือเปลี่ยนแผนงานต่างๆในการแข่งขัน
   4. ในกรณีที่มีเหตุโดยที่ไม่ต้องประกาศ”ปิด” อย่างเป็นทางการ ในการประกาศโฆษณาที่ถูกปลดจะถือว่า”ปิด”ในเหตุการณ์ที่มีการรับการเดิมพันโดยไม่ได้ตั้งใจหลังจากการเริ่มต้น”การเดิมพันในขณะการแข่งขัน”เราได้ระบุไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์จะถูกดำเนินต่อไปโดยจะไม่มีการทราบผลและยืนยัน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการรับเดิมพันชนะและแพ้
   5. “Live In-Running”(การแข่งขันสด,การเดิมพันขณะแข่งขัน,การแข่งขันสด)ในกรณีที่ทางเรามีเหตุผลเพื่อจะเชื่อได้ว่าการเดิมพันนั้นจะต้องเกิดขึ้นหลังจากการทราบผลหลังจากการแข่งขันทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกิจกรรม/การแข่งขันจากการเดิมพันที่ชนะหรือแพ้
   6. หากทางเรามีข้อมูลหรือหลักฐานในการเดิมพันในทั้งสองด้านหรือมีการคัดเลือกโดยที่ได้ถูกวางไว้เฉพาะสมาชิกหรือกลุ่มเดียวกันเท่านั้น ถ้าหากสมาชิกได้ทำการฉ้อโกงของระบบของเรา ทางเราจะตัดสิทธิ์และจะระงับทำการปิดบัญชีและยกเลิกการถอนต่างๆที่รอการดำเนินการ
   7. โปรดทำการตรวจสอบให้แน่ว่ารายละเอียดและข้อมูลทั้งหมดของการเดิมพันให้แน่นอนว่าถูกต้องมากน้อยเพียงไดในการเดิมพันของคุณให้แน่ใจว่าจะไม่มียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไดๆเมื่อคำขอของท่านได้รับการยืนยัน
   8. ท่านจะได้รับการยันยันในและได้ยอมรับกับทางเราก็ต่อเมื่อท่านมีเงินในบัญชีเพียงพอเท่านั้นหากการเดิมพันได้รับการยอมรับหากบัญชีของสมาชิกได้รับเงินลงทุนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาติหรือเงินลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากข้อผิดพลาดทางเทคนิค
   9. ถ้าหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ทั้งนี้ท่านและเราจะต้องยอมรับการล็อกการทำธุกรรมของทางเรา
  2. การชำระเงิน
   1. จำนวนเงินรางวัลทั้งหมดที่จะให้แก่สำหรับลูกค้าในหนึ่งวัน (24ชั่วโมง) ในหนึ่งวันจะมีการจ่ายเงินสูงสุดแต่ละครั้งต่อการเดิมพัน

    ทั้งนี้จะมีการจำกัดการแข่งเป็นจำนวนเงิน5,000,000THB (หรือเทียบกับสกุลเงิน)
 6. นโยบายความเป็นส่วนตัว
  1. ในข้อมูลการเป็นส่วนตัวนี้ทางเราอยากจะอธิบายถึงวิธีการจัดการกับข้อมูลสินค้าต่างๆที่ท่านช่วยให้เราสามารถจัดการเข้ากลุ่มของท่านในเกมของเราและระบบการทำงานของเว็บไซต์เราโปรดดูข้อ6.4
  2. ถ้าหากท่านยอมรับและยินยอมให้ทางเราได้ดูข้อมูลเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ในการอนุญาติให้ท่านได้เข้าถึงในการลงทะเบียนในเว็บไซต์เพื่อให้ท่านสามารถได้มีส่วนร่วมในการระบบเกมของเราเพื่อเราจะได้บริการให้ท่าน
  3. ทางเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและใช้ข้อมูลของท่านเพื่อให้ท่านได้สามารถเข้าร่วมในสินค้าและเกมของเราและจะได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในเกมและขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีของท่าน
  4. ในการส่งข้อมูลจากท่านถึงเราและในส่วนการใช้เว็บไซต์ท่านส่วนของการใช้เว็บท่านยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดดังกล่าว ระหว่างทางบริษัทที่เป็นของทางเรา(รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการขายข้ามแบรนด์ซัพพลายเออร์,ช่องทางการชำระเงิน)อาจจะต้องรับผิดชอบบางส่วนในการทำงานโดยรวมและการดำเนินงายของระบบและเว็บต์ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของท่านอาจจะต้องได้ใช้กับข้อมูลอื่นๆเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
   1. เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมและการชำระเงินรวมถึงการชำระเงินแบบออฟไลน์และทางออนไลน์
   2. การเดิมพัน
   3. การจัดการบัญชีสมาชิกและการสร้างโปรไฟล์ของสมาชิก
   4. การปฏิบัติตามส่วนของกฏหมายและข้อบังคับของเรา
   5. การวิจัยและการวิเคราะห์การของสมาชิก
   6. การจัดโปรโมชั่นสินค้าและการบริการของทางเรา
   7. การตรวจสอบการทำธุกรรมของสมาชิกเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์และเพื่อป้องกันการฉ้อโกง,กิจกรรมการพนันที่ผิดปกติ,การฟอกเงิน,ผู้ใช้โบนัส, การสมคบการโกง
  5. สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของทางเราสามารถติดต่อท่านได้ทาง แชทสด ไลน์ โทรศัพท์ sms ,Email หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆหากมีการบันทึก การโทรเข้าโทรออก จากทีมสนับสนุนสมาชิกของทางเราเพื่อวัตถุประสงค์ในด้ารการฝึกอบรมและความปลอดภัยต่างๆและความละเอียดของแตล่ะคำถามของการบริการที่ท่านจะได้รับ
  6. ข้อมูลการติดต่อคุกกี้ที่ถูกถ่ายโอนไปยังฮาร์ดไดรฟ์โดยคอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้บางส่วนมีความจำเป็นมากสำหรับเว็บไซต์ในการดำเนินงาน ท่านสาสมารถคลิกลบเบราว์เซอร์ของท่าน หากว่าท่านต้องการลบคุกกี้ที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน
  7. การเปลี่ยนแปลงใดๆที่ทางเรากับส่วนของนโยบายเป็นส่วนตัวเกี่ยวเราทางเราจะมีผลบังคับใช้ทันที
  8. ทางเราอาจจะมีการเผยแพร่ลายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการการชนะบนเว็บไซต์ภายใต้”ผู้ชนะ”หน้าหลักและการประกันราคาตลาดที่เจาะจง(เช่นจดหมายข่าวแบนเนอร์)สิ่งที่เขียนจะรวมโดยสมาชิก” ชื่อผู้ใช้”และจำนวนเงินรางวัลที่ได้รับ
 7. ขั้นตอนการเดิมพัน
  ในส่วนของของการอ้างอิงกฏและสินค้าโดยทั่วไปที่เจาะจง นอกนอกกฏเฉพาะของสินค้าที่จะพบได้ในการต่อการเชื่อมโยงจะแยกจากหน้านี้

  ทางเราจะไม่รับผิดชอบและตามความเห็นสมควรของทางเราที่พิจารณาเพื่อให้ยกเลิก,ยกเลิกและแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดเกี่ยวกับการเดิมพันของท่านรวมถึงทีมและถ้าหากมีข้อผิดพลาดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเดิมพันของท่านมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  1. (a) ที่เกี่ยวข้องกับกีฬา
   1. ถ้าหากมีการโพสต์ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวข้อง หรือมีการแพร่กระจาย หรือรวมถึงการเดิมพันประเภทอื่นๆและกิจกรรมในการแข่งขัน,และทางการตลาด
   2. ระบบยังต้องมีการยอมรับการเดิมพันในสถานการณ์ที่ปิดหรือระงับ,การแข่งขัน,การทางการตลาด
   3. ผลลัพธ์ที่ยังไม่ถูกต้องกับการชำระเงิน
   4. ในกรณีที่มีการโพสต์ราคาที่ไม่ถูกต้องก่อนการเริ่มต้นในระหว่างการมีการถ่ายทอดสดในการทำงานหรือหลังจาก การแข่งขัน และทางตลาด ทางเราจะแก้ไขข้อผิดพลาดโดยทันที และข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัดว่ามีการเดิมพันที่เปิดอยู่ทางเราจะตัดสินใจและพิจารณาทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
   5. ในกรณีการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นการตั้งชื่อของผู้เข้าร่วมและทีมงาน ชื่อสถานที่ถูกยกเลิก หรือการเดิมพันที่ได้มีการวางไว้โดยที่มีการเจาะจง ซึ่งการแข่งขันหรือผู้เข้าร่วมจะถือเป็นโมฆะทั้งหมด
   6. ในกรณีที่ท่านได้ทำการเดิมพันและยืนยันแล้วเกิดเหตุขัดข้องของระบบการสื่อสารของสมาชิกและระบบคอมพิวเตอร์ที่ป้องกันไม่ให้
   7. ซึ่งการเดิมพันจะได้รับการตัดสินดังนี้ หากเกิดความล่าช้าหลังจากที่การแข่งขันเดิมพัน (kick-off)ได้เริ่มขึ้น :
    1. การจัดตั้งราคาที่ปรับเปลี่ยนในช่วงเวลาของการเดิมพันการแข่งขันหรือตลาดได้รับการคุ้มครองในการเดิมพัน(การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากราคาที่อัปเดตต่ำกว่า1/1000) เว้นแต่ว่าผลที่ได้รับทราบแล้วในกรณีที่เดิมพันถือเป็นโมฆะ
    2. หากการแข่งขันทางการตลาดไม่ได้รับการคุ้มครองในการเดิมพันในการถ่ายทอดสด ตราบใดที่ผู้เข้าร่วมได้เลือกกิจกรรมการแข่งทีมขันทีม จะไม่มีได้ประโยชน์ใดๆ(อย่างเช่นคะแนนหรือสิ่งอื่นๆหากมีข้อได้เปรียบใดๆทางเราจะพิจารณาแต่เพียงผู้เดียวเราจะทำการยกเลิกและโมฆะการเดิมพันชนะหรือแพ้และคะแนนสะสมอื่นๆ การเดิมพันไดๆก็ตามเมื่อทราบผลแล้ว รวมถึงการเดิมพันและการถ่ายทอดสดในขณะการแข่งขันจะถือว่าเป็นการโมฆะ
   (b) เกี่ยวกับคาสิโน
   1. คาสิโนสด
    ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจจะถูกกล่าวหาและเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์และจะไม่มีข้อจำกัดใดๆในการหยุดของเซิร์ฟเวอร์ ,และการล่าช้าในการถ่ายทอดวิดีโอสด,วิดีโอและการสื่ิอสาร การขัดข้องล้มเหลวของอินเตอร์เน็ต,ข้อผิดพลาดและการปล่อยเนื้อหาต่างๆหรือการล้มเหลวเทคนิคทางเกม
   2. เกมส์สุ่มตัวเลข (RNG)
    1. ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นใน RNG,ตารางการจ่ายเงิน,แจ็คพอตผ (สล็อต)ที่รวมอยู่,จะจัดตั้งขึ้นหรือใช้ในเกมหรือสินค้าใดๆ
    2. การเดิมพันของท่านจะคงอยู่ก็ต่อเมื่อท่านตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจปิดเบราว์เซอร์โปรแกรมเกม หรือทำการดาวโหลดโปรแกรมออกจากระบบของท่านหรือในระหว่างการเล่นเกมและเกมที่อยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นหรือก่อนซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดข้อผิดพลาดของการสื่อสารการคมนาคมและการเชื่ิอมต่อที่ช้าลงซึ่งการเดิมพันที่ได้รับการยืนยันแล้ว ทางระบบจะทำการสรุปด้วยตัวเองและคืนข้อมูลต่างๆในระบบของท่าน ซึ่งสามารถดูผลของการเดิมพันในหน้า”บัญชีของฉัน”
    3. ทางเราจะไม่รับผิดชอบถ้าการบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทของท่านช้า และมีปัญหาขัดข้องเกี่ยวคอมพิวเตอร์และเบราเซอร์ของท่านซึ่งจะส่งผลให้ขาดการเชื่อมต่อได้
    4. ในกรณีที่มีความผิดปกติของระบบคาสิโน การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าเป็นการโมฆะ
    5. ระบบบอท หรือ โปรแกรมปลอมที่นิยมเล่นในคาสิโน RNG เป็นสิ่งที่ต้องห้ามทั้งหมดรวมทั้งเงินจริง หรือการเล่นเพื่อความสนุก
   (c) ที่เกี่ยวข้องกับหวย
   1. ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆที่ถูกกล่าวหาว่า เพิ่งเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บจะไม่รวมถึงการ จำกัด เฉพาะเจาะจงหยุดการทำงานของเซิร์ฟเวอร์การทำงานล่าช้าของการเปิดและปิดการแข่งขัน การตลาดการสื่อสารและอินเตอร์เน็ตล้มเหลว ข้อผิดพลาดและการละเว้นในเนื้อหาหรือการขัดจังหวะทางเทคนิคเกี่ยวกับการเล่นเกม
   2. ระบบยังคงรับการเดิมพันอย่างต่อเนื่องหากในตลาดสื่อสารปิดหรือระงับการใช้งาน
   3. ถ้าหากผลลัพธ์และการชำระเงินไม่ถูกต้อง และไม่ตรงตามระบบ จะถือว่าเป็นโมฆะและยกเลิกทันที
   4. ถ้าหากมีการโพสต์จำนวนเงินหรือราคาไม่ถูกต้องทางเราจะทำการแก้ไขข้อผิดพลาดทันทีหรือเมื่อมีการเห็นการระบุข้อผิดพลาดที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่เปิดอยู่จะทำการตัดสินในราคาที่จะถูกปรับเปลี่ยนทางเราจะถือเป็นการโมฆะในการเดิมพันโดยทันที
   5. กิจกรรมการแข่งขันหรือการตลาดที่มีการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องจะต้องมีการยกเลิกการเดิมพันที่วางไว้ในกิจกรรมการแข่งขันหรือเข้าร่วมแข่งขันจะถือว่าเป็นโมฆะทั้งหมด
   6. ในขณะที่ท่านกำลังทำการเดิมพันและมีปัญหาที่เกี่ยวกับระบบของการสื่อสารหรืออินเตอร์เน็ตขัดข้องของคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่อาจทำให้การเดิมพันของท่านสิ้นสุดลงระบบจะทำการสรุปด้วยตนเองทั้งหมดและจะคืนค่าในระบบบัญชีของท่านซึ่งท่านจะสามารถดูผลทั้งหมดของการเดิมพันจากบัญชีหน้า “บัญชีของฉัน”
   7. ควรจะมีความระมัดระวังในการทำการเดิมพันที่ล่าช้าหลังจากที่ได้เริ่มการแข่งขันหรือการตลาด จะทำการถูกยกเลิกและจำนวนเงินเดิมพันของคุณจะได้รับคืนทั้งหมด
 8. เกมซอฟต์แวร์ และ เทคโนโลยี
  1. ทางเราเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า,แท็กไลน์,และจะมีโลโก้ของทางเราแต่เพียงผู้เดียว ถ้าหากเครื่องหมายการค้า โลโก้ และแท็กไลน์ใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาติอาจจะส่งผลให้เกิดการดำเนินคดีอย่างเป็นไปได้
  2. ในสินค้าและผลิตภัณฑ์ ทางเราจะมีการนำเสนอบนเว็บไซต์อาจต้องการให้ท่านดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชั่นบางอย่าง นอกจากนี้ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามอาจขอให้ท่านยอมรับT&C และเพิ่มเติมการควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์ของตน ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับซอฟแวต์ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง
  3. ท่านจะได้รับอนุญาติให้ได้ใช้ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่สามารถใช้ได้กับท่านผ่านทางเว็บไซต์ ทางเราและURL อื่นๆเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ ในการใช้ผลิตภัณฑ์เกมบนเว็บไซต์และบันทึกตามขอบเขตที่จะได้รับอนุญาติกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  4. ถ้าหากท่านได้รับอนุญาติในวิธีการใดๆที่จะคัดลอกหรือแก้ไขทำซ้ำ หรือทำให้ซอฟต์แวร์รหัสต้นฉบับหรือมีเนื้อหาคล้ายกับลักษณะเช่นเว็บไซต์หลักของทางเรา(ตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ฟิชชิ่ง)บนเว็บไซต์หรือเคยผ่านรูปแบบของกระดานข่าวต่างๆ ท่านจะไม่ได่รับอนุญาติให้เข้าถึงและข้ามซอฟต์แวต์ของความปลอดภัย ทางเราและระบบหรือการแทรกแซง แต่อย่างไรก็ตาม จะไม่รวมถึงแต่จะไม่มีการจำกัด เฉพาะหุ่นยนต์หรือบุคคลที่คล้ายกัน
  5. ท่านจะไม่ได้รับอนุญาติให้เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเพจ URL อื่นที่ไม่ได้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรการของทางเรา
  6. ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของซอฟแวร์ แต่ซอฟต์แวร์เป็นเจ้าของและเป็นทรัพย์สินพิเศษของทางเราและของบริษัทผู้ให้บริการซอฟต์แวร์แก่บุคคลที่สาม ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นซึ่งอนุญาติให้ทางเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ซึ่งการทำงานของซอฟต์แวร์ของท่านไม่ได้ให้ความเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆในซอฟแวต์หรือใช้เพื่อสืบทอดที่ไม่ได้อนุญาติอาจจะถูกการดำเนินคดีได้
  7. ทางเราจะไม่มีการรับประกันว่าซอฟต์แวร์จะตอบสนองความต้องการของท่านและรวมถึงซอฟต์แวร์ของบุคลที่สามและผู้ที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต การดำเนินงานของซอฟต์แวร์หรือผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตอาจจะเป็นข้อผิดพลาดฟรีหรืออาจจะถูกขัดจังหวะ
  8. หากมีข้อผิดพลาดของระบบที่เกิดขึ้นในคุณสมบัติ ฟังก์ชั่นหรือส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ ทางเราและผู้ให้บริการซอฟต์แวร์แก่บุคคลที่สามจะไม่รับผิดชอบใดๆกับคุณเกี่ยวกับข้อผิดพลาดดังกล่าว ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือลบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว
  9. ทางเราจะพยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์/หรือ Url อย่างอื่นที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงต่อวันทางเราจะดำเนินการวัดการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจจะมีเว็บไซต์และบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่จะมีอยู่
  10. สมาชิก,กลุ่ม หรือ บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาติให้กับเว็บไซต์ในทางที่ผิด โดยการแนะนำไวรัสหรือโปรแกรม โทรจันเวิร์มหรือเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่อาจจะเป็นอันตราย ท่านจะไม่โจมตีเว็บไซต์การโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆแบบปฏิเสธการให้บริการ(DDOS) ไวรัสหรือเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์อาจจะส่งผลต่ออันตรายได้
 9. ความรับผิดชอบ
  1. ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย , ความสูญเสีย , อุบัติเหตุหรืออื่นๆ,ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการทำงานของเว็บไซต์, ผลิตภัณฑ์และระบบของท่าน(ซอฟแวต์การใช้งาน)และการมีส่วนร่วมของท่านในการเล่นเกม
  2. ทางเราจะพยายามตรวจสอบและให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้บนเว็บไซต์จะถูกต้องในขณะการเผยแพร่ ทางเราจะไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลของเว็บไซ์โดยไม่มีการประกันหรือเงื่อนไขอื่นๆ
  3. ในการเข้าถึงเว็บไซต์URL ทางเลือกอื่นๆของท่าน ความรับผิดชอบหรือการเสี่ยงของท่าน
  4. ท่านตกลงที่จะชดใช้อย่างเต็มที่ ทางเราจะถือว่าไม่ส่งผล หรือเป็นการทำอันตรายต่อกรรมการ,พนักงาน,หุ้นส่วน,และผู้ให้บริการสำหรับการสูญเสียความเสียหายการเรียกร้องอ้างสิทธิ์ต่างๆและหนี้สินที่จะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะเกิดการใช้เว็บไซต์,URLอื่นๆระบบและซอฟต์แวร์(แอปพลิเคชั่น)
 10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขความปลอดภัยของบัญชี
  1. ทางเว็บไซต์ของเราได้รับการพัฒนาด้วยความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยของท่านอย่างเป็นที่สุด ทางเราได้รับการควบคุมและจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในขณะที่ปรับการใช้ข้อมูลมาตราฐานสูงสุดของการเข้ารหัสข้อมูลไปยังหน่วยงานของบุคคลที่สามเว้นแต่จะต้องดำเนินการดังกล่าวโดยกฏหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือคำสั่งศาล
  2. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการชำระเงินและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการชำระเงินสำหรับการบริการที่มีให้ผ่านทางเว็บของเรา
  3. ทางเรามีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะปฏิเสธให้กับทางสมาชิกในกรณีที่ทางเราเชื่อว่าลูกค้าได้ถูกทำร้ายด้วยเหตุผลต่างๆรวมทั้งจากปัญหาทางเทคนิคหรือการฉ้อโกงบัญชีทางเราจะระบบความปลอดภัย
 11. การเล่นเกมอย่างมีรับผิดชอบ

  การเล่นเกมถือเป็นความบันเทิง และผลกำไร แต่ไม่ได้แปลว่าท่านจะสามารถชนะได้เสมอ การสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของเกม และท่านที่เล่นและมีส่วนร่วมจะต้องเตรียมพร้อมกับมัน ดังนั้นท่านควรเล่นอย่างมีความรับผิดชอบ และไม่เสี่ยงต่อการเสียเงินซึ่งท่านอาจจะไม่สามารถจะเสียได้ การเล่นเกมสามารถทำให้ติดทำให้สูญเสียเวลาและเสียทั้งเงิน ซึ่งทางเราต้องการจะเล่าและแชร์ประสบการณ์ในการเล่นเกมทั้งหมดของท่าน ให้เป็นไปตามเชิงบวกมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แม้ว่าถ้าท่านจะแพ้ ดังนั้นทางเราจึงทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยในการเล่นเกมของท่านเอง
 12. หากคุณมีปัญหา?
  หากคุณคิดว่า กำลังมีปัญหา? ไม่ต้องกังวล เราสามารถให้คำแนะนำกับคุณได้ โดยติดต่อผู้เชี่ยวชาญฝ่ายบริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  ท่านกังวลเกี่ยวกับลูกๆของท่านสามารถมีสิทธ์สามารถมีสิทธิ์เข้าเว็บไซตืนี้ได้หรือไม่?ถ้าท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือแบ่งปันสิ่งต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของท่านกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า ควรจะตรวจสอบ และแน่ใจว่ามีการป้องกันการเข้าถึง ชื่อผู้ใช้,รหัสผ่าน,และรายละเอียดของธนาคาร และหากว่าท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมท่านสามารถที่จะส่ง e-mail ให้กับทางเราได้ที่ @Play555.com ได้ตลอดเวลา

  18 +
  การพนันเป็นสิ่งผิดกฏหมายห้ามทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปี เล่นและห้ามเปิดบัญชีของการเล่นการพนัน ทางบริษัทเราขอสงวนสิทธ์ในการขอหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับอายุ จากลูกค้า และอาจจะขอบัญชีและระงับไว้ก่อนเพื่ิอทางเราจะตรวจสอบอย่างเพียงพอ
 13. นโยบายความเป็นส่วนตัว

  ทางเรามีความมุ่งมั่นและปกป้องความเป็นส่วนตัวทางข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆที่ท่านอาจจะเลือกที่จะให้เรา(“ข้อมูลส่วนบคคล”)ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่านและอาจรวมถึงชื่อและที่อยู่ของท่าน,วัน เดือน ปีเกิด,รายละเอียดของบัตรชำระเงินและข้อมูลอื่นๆที่ท่านอาจต้องการ ทางเราจะพยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่า การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจสอดคล้องกับการปกป้องทางข้อมูลและกฏข้อบังคับ ในด้านความเป็นส่วนตัวในประเทศที่เราได้ดำเนินงาน ทางเราจะแจ้งนโยบายนี้ให้กับท่านเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวบุคคลของคุณ

  ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ของเราหรือไม่?
  ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านอาจถูกเก็บและรวบรวมโดยเว็บไซต์ของเราหรือไม่? ถ้าหากท่านระบุชื่อและที่อยู่ของท่านในพื้นที่ของสาธารณะของเว็บไซต์นี้เพื่อขอข้อมูลกับเกี่ยวผลิตภัณฑ์และการบริการของทางเรา ท่านอาจจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มโดยสมัครใจ และท่านจะถูกขอให้แจ้งเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนของพื้นที่ในที่นี่เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนกับทางเรา และจะต้องเปิดบัญชีกับเราถ้าหากท่านเป็นลูกค้าของเราแล้วจะได้เปิดบัญชีกับเราแล้วท่านต้องใช้รหัส เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา “เซสซันคุกกี้)อาจถูกใช้เพื่อให้ท่านสามารถเข้าออกเข้าสู่เว็บไซต์ของเราอีกครั้งโดยไม่ต้องใส่รหัสผ่านของท่านอีกครั้ง เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกเพจที่ท่านเยี่ยมชมภายในเว็บไซต์ของเรา

  เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร?
  เราจะทำการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวกับทางเรา ทางเราตั้งใจจะทำการประมวณข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:การจัดการบัญชีของท่าน การรักษาบัญชีและบัญชีและเป็นการบันทึกของเราเอง ตรวจสอบระดับการใช้งานเว็บไซต์และคุณภาพของการให้การบริการและแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเรื่องของการบริการที่ท่านอาจจะสนใจในบางครั้ง(“วัตถุประสงค์ “)และการบันทึกต่างๆที่ยังคงเป็นทรัพย์สินของทางเราจะถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้นเพื่อจะได้มั่นใจในคุณภาพของการบริการที่ดีเราอาจตรวจสอบและการสื่อสารต่างๆที่ท่านมีให้กับเราไม่ว่าจะเป็นการเขียนจดหมายหรือ อิเล็กทรอนิกส์(“การบันทึก”)ไม่มีการเข้ารหัสลับจดหมายไปยังจากพื้นที่สาธารณะหรือส่วนตัวของเว็บไซต์นี้

  ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกถ่ายโอนหรือทำการเปิดเผยโดยเราตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้นให้กับบริษัท ที่มีการเกี่ยวข้องกับหุ้นหรือส่วนของธุรกิจที่มีการวางไว้อย่างดี ในการประมวลผลข้อมูลในส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของทางเราและบริษัท สิ่งเหล่านี้อาจเก็บข้อมูลของบุคคลที่เป็นบุคลที่สามเป็นครั้งคราวเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคของท่านเพื่อวัตถุประสงค์การการดำเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้สัญญา ในรูปแบบของกฏหมายที่กำหนด ในกรณีที่กฏหมายหรือส่วนของข้อกำหนดไว้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยต่อหน่วยงานของรัฐในเรื่องของกฏระเบียบหรือเรื่องของการบังคับใช้
 14. การยินยอม

  การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและการลงทะเบียนกับทางเราหรือการเข้าสู่ระบบ ถ้าหากท่านเข้าเว็บไซต์ท่านยินยอมให้ทาง Play555 Group เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการประมวลผล ในลักษณะที่กำหนดนโยบายนี้ไว้ หากท่านต้องการที่อยากจะมีคุณสมบัติปรับปรับหรือแก้ไขหรือจำกัดความต้องการหรือต่อการยินยอมของท่านในทางใดทางหนึ่งโปรดแจ้งให้เราทราบโดยใช้รายละเอียดที่แสดงของการสนับสนุนของเว็บไซต์ของทางเรา